Ukraina/the Ukraine
Ukraina/the Ukraine

Ukraina/the Ukraine

Har du eller någon du känner flytt från Ukraina? Om ukrainska medborgare och deras familjemedlemmar lämnade Ukraina tidigast den 24 februari 2022 kan de omfattas av massflyktsdirektivet. Det innebär att man efter en ansökan till Migrationsverket får tillfälligt skydd i Sverige med bland annat rätt till akut sjukvård, skola och boende genom Migrationsverkets försorg. Man kan också få rätt att arbeta. Har du lämnat landet innan den 24 februari 2022 kan du ansöka om asyl men bör ha i åtanke att det just nu råder beslutsstopp för ukrainska ärenden hos Migrationsverket. Så länge du har en ansökan om asyl inlämnad eller inte har varit i landet i 90 dagar är din vistelse laglig. I nuläget skickas inte heller någon tillbaka till Ukraina. Vill du veta mer, kontakta oss gärna via mejl så återkommer vi så snart vi kan.

Nedan finns en länk till Migrationsverkets informationssida varifrån du bland annat kan ansöka digitalt enligt Massflyktsdirektivet.

Did you or someone you know leave the Ukraine because of the war? If a Ukrainian citizen and their family members left the Ukraine on February 24, 2022 or later, you may qualify for temporary protection under the so called Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons. If you do not qualify under the directive, you may apply for international protection on other grounds. However, currently the situation in the Ukraine is such that the Migration Agency does not make decisions. Therefore, it may take a while for a decision to be issued. However, while you have an active application you are legally in the country.

Ukrainian citizens are also exempt from visa requirements and may be in the European Union for 90 days without a permit.

If you want to know more, please don’t hesitate to contact us via e-mail and we will revert to you as soon as possible.

info@advokatpowers.se

Below is a link to the Migration Agency/Migrationsverket from which you can also apply digitally under the Directive.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina.html