Powers advokatbyrå
Familjerätt

Familjerätt

Till familjerätten hör de flesta frågor som rör familjeförhållanden, exempelvis adoption, faderskap, vårdnad, barns boende, umgänge och underhåll till barn. Till den så kallade ekonomiska familjerätten hör frågor om bodelning, testamente och familjerättsliga avtal.

Vi kan hjälpa dig med

  • Upprätta bodelningsavtal och biträda dig vid bodelningsförrättning.
  • Upprätta äktenskapsförord, samboavtal och föravtal.
  • Att reda ut frågor om arv och att upprätta testamente.
  • Upprätta gåvobrev, och reglera vissa samäganderättsliga frågor.

Vi åtar oss endast i undantagsfall vårdnadsmål.

Att anlita ett ombud kan bli kostsamt men i vissa fall kan främst privatpersoner ha rätt till rättshjälp. Rättshjälp betyder kort och gott att staten betalar en del av ditt ombuds arvode. Det gäller främst i mål om vårdnad, boende och umgänge.  Läs mer om rättshjälp här. För de ärenden som faller inom den ekonomiska familjerätten är det oftast svårt att få rättsskydd eller rättshjälp och man måste vara beredd att betala själv. Vi erbjuder fasta priser där det är lämpligt. I övrigt arbetar vi enligt en timtaxa.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.