Verksamhetsområden

Hittar du inte exakt vad du letar efter ovan eller är du osäker på vilket område just ditt problem hamnar i? Kontakta oss gärna ändå. Om vi inte kan hjälpa dig vet vi oftast någon som kan.

Powers advokatbyrå åtar sig uppdrag inom följande verksamhetsområden.

Två mörkblåa böcker ligger bredvid varandra. Fokus är främst på boken Regler För Advokatverksamhet och boken Sverige Rikets Lag visas i bakgrunden.

Familjerätt, inklusive arvsrätt och testamentsrätt

Till familjerätten hör de flesta frågor som rör familjeförhållanden, exempelvis adoption, faderskap, vårdnad, barns boende, umgänge och underhåll till barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om bodelning, testamente och familjerättsliga avtal. Vi kan hjälpa dig med Upprätta bodelningsavtal och biträda dig vid bodelningsförrättning. Upprätta äktenskapsförord, samboavtal och föravtal. Att reda ut frågor om arv och […]

  Läs mer om Familjerätt, inklusive arvsrätt och testamentsrätt

Allmän juridik

Powers advokatbyrå är en allmänjuridisk advokatbyrå som riktar sig främst till privatpersoner och småföretagare. Vi ger dig råd och stöd inom flera rättsområden. Det kan röra sig om att se över anställningsavtal, att hjälpa dig skriva och förhandla avtal, husdjursjuridik, föreningsrätt, exempelvis att stödja din idrottsförening i juridiska frågor, och att föreläsa för dig och dina […]

  Läs mer om Allmän juridik

Asyl- och migrationsrätt

ASYLRÄTT  Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för asylsökande, ett uppdrag som innebär att ta tillvara dina intressen som asylsökande under asylprocessen. Det är du som asylsökande som har bevisbördan för att du behöver skydd i Sverige. Därför är samarbetet mellan klienten och det offentliga biträdet viktigt så att alla relevanta omständigheter och all relevant […]

  Läs mer om Asyl- och migrationsrätt


Ytterligare informationssidor

Homepage

Advokat med lång erfarenhet Har du frågor som rör migration, asyl, familjerätt, inklusive ekonomisk familjerätt, tvistelösning, brottmål eller konsumenträtt? Hör av dig så hjälper vi dig! Kontakt via  kontaktformulär eller dela din email med oss längst ned på denna sidan – vi återkommer! Kontaktformulär  

  Läs mer om Homepage

Uppdrag

Arvode och villkor Powers advokatbyrå utgår normalt sett från ett förbestämt timarvode men kan i de fall då det är lämpligt avtala om ett fast pris. Kontakta oss för att få veta mer eller läs våra allmänna villkor.  Allmänna villkor PADVB 2020. Powers advokatbyrå följer Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. God advokatsed säger att […]

  Läs mer om Uppdrag