Powers advokatbyrå
Aktuellt/Current

Aktuellt/Current

Här publiceras sådant som rör aktuella frågor, särskilt vad avser asyl och migration. Klicka på rubriken i huvudmenyn och välj den post du vill läsa.

From this page you can reach posts on current issues, primarily concerning international protection and migration. Click on the header in the main menu and choose the post you want to read.