Powers advokatbyrå
LVU – tvångsvård av barn och unga

LVU – tvångsvård av barn och unga

Tvångsomhändertagande av barn är något av det mest ingripande som myndigheterna kan ta till. Därför har både föräldrar och barnet eller barnen själva rätt till offentligt biträde på statens bekostnad.

LVU står för Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). Den gäller för barn och ungdomar under 21 år. LVU är en skyddslag och träder in bara när frivilliga åtgärder är uttömda eller det inte längre går att få till frivilliga åtgärder enligt Socialtjänstlagen (SoL SFS 2001:453). Det ska också föreligga en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas för att LVU ska bli aktuellt.

Tvångsomhändertagande kan ske på två olika grunder; förhållanden i hemmet eller den unges eget beteende.

Den första grunden, som finns i 2 § LVU, siktar på omsorgsbrister hos föräldrarna, psykisk och fysisk misshandel, vanvård, hedersrelaterade omständigheter och liknande.

I 3 § LVU finns den andra grunden, de så kallade beteendefallen. Den här grunden används när den unge har ett självdestruktivt beteende som missbruk, brottslig verksamhet eller annat social nedbrytande beteende.

Omedelbart omhändertagande

Ibland tycker Socialtjänsten att läget är så akut att den unge måste tas omhand omedelbart utan att först vidta frivilliga åtgärder och utreda hur man kan stötta familjen. Det kan t ex hända när Socialtjänsten anser att det finns risk att ett barn utsätts för sexuella övergrepp, omskärelse eller tvångsgifte. Det räcker då att Socialnämnden kan göra sannolikt att den unge kommer att beredas vård enligt LVU och att en utredning inte kan avvaktas.

Det kan också hända när en ungdom blir misstänkt för ett allvarligt brott som kan leda till häktning.

Om ett barn blir omedelbart omhändertagen ska Socialnämnden i kommunen underställa beslutet om omedelbart omhändertagande till Förvaltningsrätten inom en vecka. Om domstolen fastställer beslutet ska Socialnämnden inom fyra veckor ansöka om att den unge ska beredas vård enligt LVU eller vara fortsatt omhändertagen. Gör inte nämnden det, upphör beslutet att gälla.

Om ditt barn omhändertas omedelbart har både du som vårdnadshavare och den unge rätt till ett biträde.

Om du eller ditt barn befinner er i en situation där Socialtjänsten anser att det föreligger brister i hemmiljön eller att barnet utsätter sig själv för självdestruktivt beteende kan vi råda, hjälpa och stötta. Vi kan följa med dig på möten med Socialtjänsten och vi kan förklara hur de tänker och vad lagstiftningen säger. Det viktigaste för oss är att du får framföra din sida av saken och känna dig hörd samtidigt som du ska få alla information nödvändig för att förstå den juridiska process du befinner dig i. Kontakta oss så berättar vi mer!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share anonymous information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

I stort sett alla personuppgifter vi behandlar omfattas av advokatsekretessen och kommer inte att utlämnas till utomstående annat än om du har samtyckt till detta, det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller för att efterkomma domstol- eller myndighetsbeslut. Det kan också vara nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller delge utomstående leverantörer, exempelvis sakkunniga, som vi anlitar från tid till annan.    Som regel överförs inte personuppgifter till leverantör eller sakkunnig utanför Sverige men det kan ske i berättigade och uppdragsrelaterade fall.  Dina rättigheter Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De är dock inte absoluta och en begäran om att utöva dessa resulterar inte alltid i någon åtgärd från vår sida. Vår tystnads- och diskretionsplikt som advokater och biträdande jurister kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Också Advokatsamfundets regler kan i vissa fall hindra oss från att ta bort eller begränsa behandlingen av vissa uppgifter.  Dina rättigheter enligt GDPR omfattar bl a: Tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om behandlingen av dem. Hur vi behandlar personuppgifter framgår av den här policyn.  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Rätt till radering – Ibland har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. De4t kallas rätten att bli bortglömd. Notera dock att vi måste spara viss information enligt lag och VRGA.  Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot vissa personuppgiftsbehandlingar. Kontaktinformation Kontakta oss på info@advokatpowers.se om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter kan du vända dig till www.imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi använder kakor/cookies

Kakor eller cookies är små filer som överförs till en dator via en web browser (om du tillåter det) för att låte hemsidor känna igen din browser och insamla och komma ihåg viss information. Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en kaka/cookie skickas till datorn och du kan välja att stänga av alla kakor/cookies via din browsers inställningar. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår hemsida för anonym rapportering av användningsfrekvens av hemsidan.  Om du inte vill det, använd den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Ditt godkännande

Genom att använda hemsidan accepterar du vår privacy policy.

Ändringar

Om vår policy ändras kommer ändringarna att synas här.
Save settings
Cookies settings