Powers advokatbyrå
Tvistelösning

Tvistelösning

Vi företräder vi dig som är privatperson eller småföretagare vid tvister inom flera bransch- och rättsområden. Vi arbetar främst med processer i allmän domstol (tingsrätt) och med frågor om säkerhetsåtgärder, verkställighet av domar och beslut, överklagande samt klander av exempelvis bodelning och testamente. Men vi arbetar också mot myndigheter och de allmänna domstolarna (förvaltningsrätt). De branscher och rättsområden vi främst arbetar med är:

  • mindre entreprenadrättsliga tvister,
  • tvister om fel i fastighet,
  • tvister som rör samäganderätt, exempelvis tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen,
  • tvister inom avtals- och köprätt,
  • konsumenträttsliga tvister,
  • tvister inom föreningsrätt, exempelvis uteslutning av medlem, och
  • familjerättsliga tvister (läs mer om familjerätt).

Som klient ska du kunna göra ett väl underbyggt val om hur du vill gå vidare i tvistelösningsprocessen och vilka risker valet innebär. Det är alltid ditt intresse som klient som styr hur processen kommer att se ut. Innan vi rekommenderar en åtgärd, exempelvis att väcka talan i tingsrätten, bedömer vi förutsättningarna för framgång i processen och diskuterar dessa med dig.

Att anlita en advokat kan bli kostsamt, men i vissa fall kan du som klient få en del av kostnaden ersatt genom din rättsskyddsförsäkring eller av staten om du kvalificerar för rättshjälp. Läs mer om rättsskydd och rättshjälp. Du hittar mer information om vårt arvode och våra uppdragsvillkor vid rubriken “Uppdrag”.

Kontakta oss för en inledande kostnadsfri diskussion per telefon.

 

***

Foto: Anna Dyer