Powers advokatbyrå
Criminal Law

Criminal Law

Powers Law Firm accepts cases in criminal law, both private and court appointed assignments.

Public & Private Defender

A public defender serves as court appointed lawyer in criminal cases where the punishment is a six month prison term or more, the suspect is arrested or jailed. If you are suspected of a crime, you may be eligible for a public defender. The public defender’s costs are mostly covered by the State but, depending on your level of income, you may have to pay back a certain percentage to the State.

The public defender’s job is to make sure all circumstances in your favor are brought to light and to make sure you, as a suspect, are provided a fair trial within a reasonable time.

If you do not have a lawyer but qualify to have one appointed for you, the court will appoint one. You may also request a certain lawyer to be appointed for you. You also have the right to hire your own attorney. How ever, in the latter case, the State will only pay the lawyer fees providing certain conditions are met.

Legal Aid for Victims of Crime

The plaintiff in a criminal case has the right to a court appointed attorney in certain cases. The court appointed attorney’s job is to make sure your interests in the criminal trial are preserved and to assist you in making a claim for damages in those cases where the District Attorney does not.

The fees of the court appointed lawyer for the plaintiff are paid by the State.

Special Representative for Children

When there is a reason to suspect that a crime has been committed against someone who is under the age of 18 and the legal guardian of that child is either suspected of the crime or not able to defend the rights of the child, the court shall apoint a Special Representative for the child. The Special Representative’s job is to act in the best interest of the child during the investigation and the subsequent trial. The District Attorney applies to the court for an appointment of a special representative.

The lawyer fees are paid for by the State.

If you would like mor information, please contact us at info@advokatpowers.se or +46 (0)73-344 69 00.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share anonymous information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

I stort sett alla personuppgifter vi behandlar omfattas av advokatsekretessen och kommer inte att utlämnas till utomstående annat än om du har samtyckt till detta, det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller för att efterkomma domstol- eller myndighetsbeslut. Det kan också vara nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller delge utomstående leverantörer, exempelvis sakkunniga, som vi anlitar från tid till annan.    Som regel överförs inte personuppgifter till leverantör eller sakkunnig utanför Sverige men det kan ske i berättigade och uppdragsrelaterade fall.  Dina rättigheter Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De är dock inte absoluta och en begäran om att utöva dessa resulterar inte alltid i någon åtgärd från vår sida. Vår tystnads- och diskretionsplikt som advokater och biträdande jurister kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Också Advokatsamfundets regler kan i vissa fall hindra oss från att ta bort eller begränsa behandlingen av vissa uppgifter.  Dina rättigheter enligt GDPR omfattar bl a: Tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om behandlingen av dem. Hur vi behandlar personuppgifter framgår av den här policyn.  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Rätt till radering – Ibland har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. De4t kallas rätten att bli bortglömd. Notera dock att vi måste spara viss information enligt lag och VRGA.  Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot vissa personuppgiftsbehandlingar. Kontaktinformation Kontakta oss på info@advokatpowers.se om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter kan du vända dig till www.imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi använder kakor/cookies

Kakor eller cookies är små filer som överförs till en dator via en web browser (om du tillåter det) för att låte hemsidor känna igen din browser och insamla och komma ihåg viss information. Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en kaka/cookie skickas till datorn och du kan välja att stänga av alla kakor/cookies via din browsers inställningar. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår hemsida för anonym rapportering av användningsfrekvens av hemsidan.  Om du inte vill det, använd den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Ditt godkännande

Genom att använda hemsidan accepterar du vår privacy policy.

Ändringar

Om vår policy ändras kommer ändringarna att synas här.
Save settings
Cookies settings