Powers advokatbyrå
Familjerätt, inklusive arvsrätt och testamentsrätt

Familjerätt, inklusive arvsrätt och testamentsrätt

Till familjerätten hör de flesta frågor som rör familjeförhållanden, exempelvis adoption, faderskap, vårdnad, barns boende, umgänge och underhåll till barn. Till den ekonomiska familjerätten hör frågor om bodelning, testamente och familjerättsliga avtal.

Vi kan hjälpa dig med

  • Upprätta bodelningsavtal och biträda dig vid bodelningsförrättning.
  • Upprätta äktenskapsförord, samboavtal och föravtal.
  • Att reda ut frågor om arv och att upprätta testamente.
  • Upprätta gåvobrev, testamente och reglera vissa samäganderättsliga frågor.
  • Ansöka om ändringar avseende vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.