Powers advokatbyrå
Brottmål

Brottmål

På Powers advokatbyrå åtar vi oss uppdrag vi som målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn.

Utsatt för brott?

Målsägandebiträde och särskild företrädare

Målsägande kallas den som har blivit utsatt för brott. Tingsrätten kan i vissa fall förordna ett målsägandebiträde för dig om du har blivit ett brottsoffer. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen i målet och lämna stöd och hjälp till dig både innan och under rättegången. Målsägandebiträdet ska också hjälpa dig med att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd) och ansöka om verkställighet om domstolen dömer ut ett sådant anspråk. Att bli utsatt för ett brott är oftast traumatiskt och brottmålsprocessen kan vara påfrestande. Målsägandebiträdet kan då vara ett stort stöd i att kommunicera med polis och domstol och att förbereda dig för polisförhör och för själva huvudförhandlingen. I undantagsfall får du behålla ditt målsägandebiträde om tingsrättens dom överklagas till hovrätten. Om du vill veta mer om eller anlita oss som målsägandebiträde är du varmt välkommen att kontakta oss!

Staten ersätter kostnaderna för målsägandebiträdet. Du kan själv välja vem du vill ha som målsägandebiträde genom att ange detta till polisen eller domstolen.

Tingsrätten ska förordna en särskild företrädare för barn när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och en vårdnadshavare misstänks ha begått brottet eller om det kan befaras att en vårdnadshavare, genom sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer att tillvarata barnets rätt. Den särskilda företrädaren ska ta tillvara din rätt under förundersökningen och rättegången. Åklagaren ansöker om förordnande av särskild företrädare för dig om du har blivit utsatt för brott av en eller båda av dina föräldrar eller om dina föräldrar inte kan ta tillvara din rätt.

Kostnaderna för en särskild företrädare för barn ersätts av staten.

Misstänkt för brott?
Du kan ha rätt till offentlig försvarare

Om du är är misstänkt för brott vars påföljd inte är lindrigare än fängelse i sex månader, är anhållen eller häktad kan du begära att tingsrätten ska förordna en offentlig försvarare för dig. Tingsrätten kan också i andra fall förordna en offentlig försvarare, exempelvis om du är ungdom. Försvararens kostnader betalas till större delen av staten men om du döms för ett brott kan du behöva betala tillbaka en del till staten. Det beror bland annat på din inkomst.

Den offentliga försvararen har i uppdrag att med nit och omsorg tillvarata din rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning. Försvararen ska alltså hjälpa dig att föra fram det som talar till din fördel i brottmålsprocessen. Du kan ange vilken försvarare du vill ska utses åt dig och, om det är lämpligt, utser tingsrätten den du väljer. En försvarare måste vara advokat.

Powers advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och om du är misstänkt för ett brott är du välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share anonymous information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

I stort sett alla personuppgifter vi behandlar omfattas av advokatsekretessen och kommer inte att utlämnas till utomstående annat än om du har samtyckt till detta, det krävs för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, ett åtagande gentemot Advokatsamfundet eller för att efterkomma domstol- eller myndighetsbeslut. Det kan också vara nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen eller delge utomstående leverantörer, exempelvis sakkunniga, som vi anlitar från tid till annan.    Som regel överförs inte personuppgifter till leverantör eller sakkunnig utanför Sverige men det kan ske i berättigade och uppdragsrelaterade fall.  Dina rättigheter Du har vissa rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. De är dock inte absoluta och en begäran om att utöva dessa resulterar inte alltid i någon åtgärd från vår sida. Vår tystnads- och diskretionsplikt som advokater och biträdande jurister kan i vissa fall hindra oss från att lämna ut information om de uppgifter som vi behandlar. Också Advokatsamfundets regler kan i vissa fall hindra oss från att ta bort eller begränsa behandlingen av vissa uppgifter.  Dina rättigheter enligt GDPR omfattar bl a: Tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information om behandlingen av dem. Hur vi behandlar personuppgifter framgår av den här policyn.  Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade. Rätt till radering – Ibland har du enligt artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade. De4t kallas rätten att bli bortglömd. Notera dock att vi måste spara viss information enligt lag och VRGA.  Rätt till begränsning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar. Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot vissa personuppgiftsbehandlingar. Kontaktinformation Kontakta oss på info@advokatpowers.se om du har några frågor angående vår personuppgiftspolicy. Om du har klagomål på vår behandling av dina uppgifter kan du vända dig till www.imy.se, Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vi använder kakor/cookies

Kakor eller cookies är små filer som överförs till en dator via en web browser (om du tillåter det) för att låte hemsidor känna igen din browser och insamla och komma ihåg viss information. Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en kaka/cookie skickas till datorn och du kan välja att stänga av alla kakor/cookies via din browsers inställningar. Google Analytics Vi använder Google Analytics på vår hemsida för anonym rapportering av användningsfrekvens av hemsidan.  Om du inte vill det, använd den här länken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Ditt godkännande

Genom att använda hemsidan accepterar du vår privacy policy.

Ändringar

Om vår policy ändras kommer ändringarna att synas här.
Save settings
Cookies settings