Powers advokatbyrå
Brottmål

Brottmål

På Powers advokatbyrå åtar vi oss uppdrag vi som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Misstänkt för brott? Du kan ha rätt till offentlig försvarare

Om du är är misstänkt för brott vars påföljd inte är lindrigare än fängelse i sex månader, är anhållen eller häktad kan du begära att tingsrätten ska förordna en offentlig försvarare för dig.  Tingsrätten kan också i andra fall förordna en offentlig försvarare, exempelvis om du är ungdom. Försvararens kostnader betalas till större delen av staten men om du döms för ett brott kan du behöva betala tillbaka en del till staten. Det beror bland annat på din inkomst.

Den offentliga försvararen har i uppdrag att med nit och omsorg tillvarata din rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning. Försvararen ska alltså hjälpa dig att föra fram det som talar till din fördel i brottmålsprocessen. Du kan ange vilken försvarare du vill ska utses åt dig och, om det är lämpligt, utser tingsrätten den du väljer. Powers advokatbyrå åter sig uppdrag som offentlig försvarare och om du är misstänkt för ett brott är du välkommen att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Utsatt för brott? Ett målsägandebiträde kan stötta och hjälpa dig att kräva skadestånd

Målsägande kallas den som har blivit utsatt för ett brott. Om du har blivit utsatt för brott kan tingsrätten i vissa fall förordna ett målsägandebiträde åt dig. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen i målet och lämna stöd och hjälp till dig både innan och under rättegången. Målsägandebiträdet ska också bistå dig med att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd). Att bli utsatt för ett brott är oftast traumatiskt och brottmålsprocessen påfrestande. Målsägandebiträdet kan då vara ett stort stöd i att kommunicera med polis och domstol och att förbereda sig för polisförhör och för själva huvudförhandlingen. I undantagsfall får du behålla ditt målsägandebiträde om tingsrättens dom överklagas till hovrätten. Om du vill veta mer om målsägandebiträde är du varmt välkommen att kontakta oss!

Staten ersätter kostnaderna för målsägandebiträdet.

Tingsrätten ska förordna en särskild företrädare för barn när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och en vårdnadshavare misstänks ha begått brottet eller om det kan befaras att en vårdnadshavare, genom sitt förhållande till den misstänkte, inte kommer att tillvarata barnets rätt. Den särskilda företrädaren ska ta tillvara din rätt under förundersökningen och rättegången. Åklagaren ansöker om förordnande av särskild företrädare för dig om du har blivit utsatt för brott av en eller båda av dina föräldrar eller om dina föräldrar inte kan ta tillvara din rätt.

Kostnaderna för en särskild företrädare för barn ersätts av staten.